• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LỘC !

Tài liệu tập huấn "Dạy học phát triển năng lực cho học sinh lớp 2"

Ngày đăng: 04/03/2021 126 lượt xem
Danh sách file (4 files)
  • Tải vềCHUYeN_de_TIeNG_VIeT_LoP_2_5f2ebf9e8d.pptx
  • Tải vềQUY_TRiNH_DaY_HoC_MoN_TOaN_LoP_2_BaI_MoI_9a27615920.doc
  • Tải vềchuyen_de_lop_2_xong_515a8c9ac6.pptx
  • Tải vềQUYTRINH_DaY_TIeT_LUYeN_TaP__1__7cadde3421.doc